Вили и къщи под наем за културен туризъм

Разгледайте нашите 453 вили и къщи за културен туризъм под наем.

От 250 лв. за цяла къща
VIP Оферта Заета за Нова година
От 60 лв. за стая
VIP Оферта
От 25 лв. на човек
VIP Оферта
От 39 лв. на човек
VIP Оферта
От 169 лв. за цяла къща
VIP Оферта
От 260 лв. за цяла къща
VIP Оферта
От 200 лв. за цяла къща
VIP Оферта
От 18 лв. на човек
VIP Оферта
От 25 лв. на човек
VIP Оферта Заета за Нова година
От 15 лв. на човек
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
От 56 лв. на човек
От 37 лв. на човек
От 60 лв. за стая
От 20 лв. на човек
От 12 лв. на човек
От 150 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 600 лв. за цяла къща
От 180 лв. за цяла къща
От 30 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 24 лв. на човек
Заета за Нова година
От 50 лв. за стая
От 20 лв. на човек
Няма актуални цени
От 250 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 23 лв. на човек
От 25 лв. на човек
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 35 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 12 лв. на човек
От 180 лв. за цяла къща
От 300 лв. за цяла къща
От 13 лв. на човек
От 18 лв. на човек
От 350 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 15 лв. на човек
От 30 лв. на човек
От 40 лв. на човек
От 200 лв. за цяла къща
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
От 290 лв. за цяла къща
От 35 лв. на човек
Заета за Нова година
От 25 лв. на човек
От 23 лв. на човек
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 25 лв. на човек
От 189 лв. за цяла къща
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 25 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 65 лв. за цяла къща
От 250 лв. за цяла къща
От 30 лв. на човек
От 26 лв. на човек
От 90 лв. за стая
Заета за Нова година
От 180 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 120 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 65 лв. за стая
Заета за Нова година
От 39 лв. на човек
От 300 лв. за цяла къща
От 19 лв. на човек
От 120 лв. за цяла къща
От 70 лв. за стая
От 200 лв. за цяла къща
От 16 лв. на човек
От 220 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 50 лв. за стая
Заета за Нова година
От 25 лв. на човек
От 300 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 40 лв. за стая
Заета за Нова година
От 260 лв. за цяла къща
От 120 лв. за цяла къща
От 40 лв. за стая
От 220 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 10 лв. на човек
От 120 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 35 лв. за стая
От 15 лв. на човек
От 100 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 120 лв. за цяла къща
От 30 лв. за стая
От 60 лв. за стая
От 60 лв. за стая
От 12 лв. на човек
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
Няма актуални цени
От 40 лв. за стая
Заета за Нова година
От 150 лв. на човек
От 80 лв. за стая
Заета за Нова година
От 40 лв. за стая
От 17 лв. на човек
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 40 лв. за стая
От 20 лв. на човек
Няма актуални цени
От 20 лв. на човек
От 140 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
От 150 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 50 лв. за стая
От 46 лв. за стая
От 30 лв. на човек
От 30 лв. за стая
От 15 лв. на човек
От 60 лв. за стая
От 95 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
От 180 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
От 200 лв. за цяла къща
От 25 лв. на човек
Няма актуални цени
От 200 лв. за цяла къща
От 120 лв. за цяла къща
От 470 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 100 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 350 лв. за цяла къща
От 25 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 40 лв. за стая
От 15 лв. на човек
От 22 лв. на човек
От 140 лв. за цяла къща
От 100 лв. за цяла къща
От 200 лв. за цяла къща
От 45 лв. за стая
От 15 лв. на човек
Няма актуални цени
От 15 лв. на човек
От 68 лв. за стая
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 100 лв. за цяла къща
От 200 лв. за цяла къща
От 30 лв. на човек
Няма актуални цени
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 40 лв. за стая
От 120 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 52 лв. за стая
От 20 лв. на човек
Няма актуални цени
От 200 лв. за цяла къща
От 382 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
От 500 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
От 20 лв. на човек
От 35 лв. за стая
От 40 лв. за стая
От 15 лв. на човек
От 15 лв. на човек
Заета за Нова година
Няма актуални цени
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 40 лв. за стая
Няма актуални цени
От 180 лв. за цяла къща
От 25 лв. на човек
От 15 лв. на човек
Заета за Нова година
От 15 лв. на човек
От 35 лв. за стая
От 15 лв. на човек
Няма актуални цени
От 240 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
Няма актуални цени
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 170 лв. за цяла къща
От 45 лв. за стая
От 20 лв. на човек
От 18 лв. на човек
От 40 лв. за стая
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 15 лв. на човек
От 12 лв. на човек
От 50 лв. за стая
От 18 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 98 лв. за стая
От 600 лв. за цяла къща
От 180 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
Няма актуални цени
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 20 лв. на човек
От 40 лв. за стая
От 40 лв. за стая
От 35 лв. за стая
От 120 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 16 лв. на човек
Няма актуални цени
Няма актуални цени
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 22 лв. на човек
От 12 лв. на човек
Заета за Нова година
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 150 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 12 лв. на човек
Няма актуални цени
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 15 лв. на човек
От 280 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
Няма актуални цени
От 160 лв. за цяла къща
От 900 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 30 лв. за стая
От 70 лв. за стая
Заета за Нова година
Няма актуални цени
От 20 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 16 лв. на човек
От 150 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
Заета за Нова година
От 50 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 50 лв. за стая
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
От 15 лв. на човек
Няма актуални цени
Няма актуални цени
Няма актуални цени
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 25 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 38 лв. на човек
От 200 лв. за цяла къща
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
От 12 лв. на човек
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 200 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 38 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 30 лв. на човек
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
Няма актуални цени
От 120 лв. за цяла къща
От 18 лв. на човек
От 300 лв. за цяла къща
От 25 лв. на човек
От 180 лв. за цяла къща
От 120 лв. за цяла къща
От 35 лв. на човек
Няма актуални цени
От 25 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 140 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
Няма актуални цени
Заета за Нова година
От 19 лв. на човек
От 150 лв. за цяла къща
От 250 лв. за цяла къща
От 250 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 25 лв. на човек
От 40 лв. за стая
От 19 лв. на човек
От 180 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
От 20 лв. на човек
От 30 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 18 лв. на човек
Заета за Нова година
От 170 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 60 лв. за стая
Заета за Нова година
От 30 лв. на човек
От 30 лв. на човек
Заета за Нова година
От 15 лв. на човек
Заета за Нова година
От 300 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 13 лв. на човек
От 150 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 340 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 12 лв. на човек
От 40 лв. на човек
От 350 лв. за цяла къща
От 185 лв. за цяла къща
От 185 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 33 лв. на човек
От 150 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
Заета за Нова година
От 180 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 90 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
От 25 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 30 лв. на човек
От 200 лв. за цяла къща
От 160 лв. за цяла къща
От 120 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
От 680 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 80 лв. за цяла къща
От 40 лв. за стая
От 50 лв. за стая
От 15 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 180 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 324 лв. за цяла къща
От 100 лв. за цяла къща
От 25 лв. на човек
От 60 лв. за стая
От 20 лв. на човек
От 150 лв. за цяла къща
От 60 лв. за стая
От 250 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 170 лв. за цяла къща
От 140 лв. за цяла къща
От 30 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 180 лв. за цяла къща
От 25 лв. на човек
От 169 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
От 240 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 300 лв. за цяла къща
От 18 лв. на човек
От 420 лв. за цяла къща
От 30 лв. на човек
От 200 лв. за цяла къща
От 17 лв. на човек
От 100 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 80 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 90 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 330 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 120 лв. за цяла къща
От 100 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 240 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 180 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 20 лв. за стая
От 150 лв. за цяла къща
От 230 лв. за цяла къща
От 150 лв. за цяла къща
От 40 лв. за стая
Заета за Нова година
От 40 лв. на човек
Няма актуални цени
От 50 лв. на човек
От 25 лв. на човек
От 90 лв. за цяла къща
От 150 лв. за цяла къща
От 60 лв. за стая
Заета за Нова година
От 25 лв. на човек
От 120 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 100 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 250 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 30 лв. на човек
От 45 лв. за стая
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 31 лв. на човек
От 350 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 18 лв. на човек
От 400 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 15 лв. на човек
От 120 лв. за цяла къща
От 150 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
От 40 лв. за стая
От 21 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 70 лв. за цяла къща
От 160 лв. за цяла къща
От 200 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 160 лв. за цяла къща
От 180 лв. за цяла къща
От 35 лв. на човек
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
От 30 лв. за стая
От 280 лв. за цяла къща
От 200 лв. за цяла къща
От 345 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 258 лв. за цяла къща
От 100 лв. за стая
От 20 лв. на човек
От 300 лв. за цяла къща
От 40 лв. за стая
От 590 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 350 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 70 лв. за цяла къща
От 400 лв. за цяла къща
От 300 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 16 лв. на човек
От 12 лв. на човек
От 30 лв. на човек
От 40 лв. на човек
От 230 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 50 лв. за стая
От 39 лв. на човек
От 60 лв. за стая
От 50 лв. на човек
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 45 лв. на човек
От 400 лв. за цяла къща
От 250 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 18 лв. на човек
От 200 лв. за цяла къща
От 150 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 40 лв. за стая
От 20 лв. на човек
От 30 лв. на човек
От 160 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
От 60 лв. за стая
Заета за Нова година
От 10 лв. на човек
Заета за Нова година
От 65 лв. за стая
Заета за Нова година
От 45 лв. на човек
Заета за Нова година
От 196 лв. за цяла къща
От 190 лв. за цяла къща
От 13 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 66 лв. за стая
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 38 лв. на човек
От 25 лв. на човек
От 399 лв. за цяла къща
От 50 лв. за стая
Заета за Нова година
Популярни Търсенияот наши потребители