Вили и къщи под наем за културен туризъм

Разгледайте нашите 479 вили и къщи за културен туризъм под наем.

От 350 лв. за цяла къща
VIP Оферта
От 20 лв. на човек
VIP Оферта
От 25 лв. на човек
VIP Оферта Заета за Нова година
От 25 лв. на човек
VIP Оферта
От 25 лв. на човек
VIP Оферта
От 28 лв. на човек
VIP Оферта
От 220 лв. за цяла къща
VIP Оферта
От 250 лв. за цяла къща
VIP Оферта Заета за Нова година
От 130 лв. за цяла къща
VIP Оферта
От 250 лв. за цяла къща
VIP Оферта Заета за Нова година
От 420 лв. за цяла къща
VIP Оферта
От 28 лв. на човек
VIP Оферта
От 270 лв. за цяла къща
VIP Оферта Заета за Нова година
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
От 25 лв. на човек
От 30 лв. за стая
От 19 лв. на човек
От 250 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 35 лв. на човек
От 250 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 190 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 180 лв. за цяла къща
От 120 лв. за цяла къща
От 55 лв. на човек
От 300 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 30 лв. на човек
От 25 лв. на човек
От 25 лв. на човек
От 200 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 52 лв. за стая
От 80 лв. за цяла къща
От 100 лв. за стая
От 20 лв. на човек
От 30 лв. за стая
Няма актуални цени
От 40 лв. за стая
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
От 230 лв. за цяла къща
От 350 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
От 20 лв. на човек
От 140 лв. за цяла къща
От 16 лв. на човек
От 250 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 200 лв. за цяла къща
От 30 лв. на човек
От 120 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 250 лв. за цяла къща
От 400 лв. за цяла къща
От 70 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 300 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
Няма актуални цени
От 196 лв. за цяла къща
От 33 лв. на човек
Няма актуални цени
От 15 лв. на човек
От 200 лв. за цяла къща
От 220 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 120 лв. за цяла къща
От 250 лв. за цяла къща
От 200 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 250 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 200 лв. за цяла къща
От 30 лв. на човек
Няма актуални цени
Заета за Нова година
От 98 лв. за стая
От 150 лв. за цяла къща
От 180 лв. за цяла къща
От 30 лв. на човек
От 80 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
От 28 лв. на човек
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 420 лв. за цяла къща
От 160 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 200 лв. за цяла къща
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
Няма актуални цени
От 12 лв. на човек
От 350 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 300 лв. за цяла къща
От 120 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
От 15 лв. на човек
От 120 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
От 150 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 12 лв. на човек
Заета за Нова година
От 220 лв. за цяла къща
От 230 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
От 180 лв. за цяла къща
От 600 лв. за цяла къща
От 330 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 130 лв. за цяла къща
От 30 лв. на човек
От 170 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 120 лв. за цяла къща
От 120 лв. за цяла къща
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
От 25 лв. на човек
От 31 лв. на човек
От 50 лв. на човек
Заета за Нова година
От 10 лв. на човек
От 400 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 180 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 160 лв. за цяла къща
От 12 лв. на човек
От 189 лв. за цяла къща
От 150 лв. за цяла къща
От 25 лв. на човек
От 70 лв. за стая
От 22 лв. на човек
От 200 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
Няма актуални цени
От 150 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
От 180 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 220 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 150 лв. за цяла къща
От 60 лв. за стая
Няма актуални цени
От 590 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 250 лв. за цяла къща
От 324 лв. за цяла къща
От 240 лв. за цяла къща
От 21 лв. на човек
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 169 лв. за цяла къща
От 100 лв. за цяла къща
От 100 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
От 37 лв. на човек
От 250 лв. за цяла къща
От 50 лв. за стая
Заета за Нова година
От 12 лв. на човек
Няма актуални цени
От 66 лв. за стая
Заета за Нова година
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 180 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
От 440 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
Няма актуални цени
Няма актуални цени
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 15 лв. на човек
Няма актуални цени
От 20 лв. на човек
От 60 лв. за стая
Заета за Нова година
От 65 лв. за стая
Заета за Нова година
Няма актуални цени
От 50 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 16 лв. на човек
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
От 15 лв. на човек
От 26 лв. на човек
От 40 лв. за стая
От 10 лв. на човек
Заета за Нова година
От 24 лв. на човек
Заета за Нова година
От 15 лв. на човек
От 28 лв. на човек
От 200 лв. за цяла къща
От 150 лв. за цяла къща
От 40 лв. на човек
От 70 лв. за цяла къща
От 40 лв. за стая
От 60 лв. за стая
От 680 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 35 лв. на човек
Заета за Нова година
От 13 лв. на човек
От 120 лв. за цяла къща
От 35 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 180 лв. за цяла къща
От 18 лв. на човек
От 15 лв. на човек
Няма актуални цени
От 140 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 50 лв. за стая
От 15 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 25 лв. на човек
От 30 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 390 лв. за цяла къща
От 13 лв. на човек
От 60 лв. на човек
От 60 лв. за стая
Заета за Нова година
От 15 лв. на човек
От 345 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 90 лв. за стая
Заета за Нова година
От 280 лв. за цяла къща
От 60 лв. за стая
От 120 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
От 200 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 300 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 50 лв. на човек
Заета за Нова година
От 23 лв. на човек
От 13 лв. на човек
От 350 лв. за цяла къща
От 19 лв. на човек
От 15 лв. на човек
Заета за Нова година
От 230 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 30 лв. на човек
Заета за Нова година
От 45 лв. за стая
Няма актуални цени
От 20 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 20 лв. на човек
Няма актуални цени
От 350 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 40 лв. за стая
Заета за Нова година
От 50 лв. на човек
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 25 лв. на човек
Няма актуални цени
От 200 лв. за цяла къща
От 12 лв. на човек
От 45 лв. за стая
От 60 лв. за стая
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 15 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 100 лв. за цяла къща
От 100 лв. за цяла къща
От 40 лв. за стая
Няма актуални цени
От 290 лв. за цяла къща
От 30 лв. на човек
Заета за Нова година
От 30 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 40 лв. за стая
От 30 лв. на човек
От 50 лв. за стая
Заета за Нова година
От 25 лв. на човек
От 300 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 15 лв. на човек
От 25 лв. на човек
От 400 лв. за цяла къща
От 65 лв. за цяла къща
От 20 лв. за стая
От 35 лв. за стая
От 25 лв. за стая
От 200 лв. за цяла къща
От 400 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
От 200 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 120 лв. за цяла къща
От 50 лв. за стая
От 20 лв. на човек
От 30 лв. за стая
От 40 лв. за стая
От 23 лв. на човек
От 30 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 160 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 18 лв. на човек
От 20 лв. на човек
Няма актуални цени
От 18 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 200 лв. за цяла къща
От 25 лв. на човек
От 382 лв. за цяла къща
От 140 лв. за цяла къща
От 25 лв. на човек
От 18 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 50 лв. за стая
От 250 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 35 лв. за стая
От 200 лв. за цяла къща
От 45 лв. на човек
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
От 12 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 55 лв. на човек
Заета за Нова година
От 30 лв. на човек
От 60 лв. за стая
От 20 лв. на човек
От 180 лв. за цяла къща
От 300 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 35 лв. на човек
Заета за Нова година
От 250 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 40 лв. на човек
От 15 лв. на човек
Няма актуални цени
От 90 лв. за цяла къща
От 400 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
От 270 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 15 лв. на човек
От 40 лв. за стая
Заета за Нова година
От 400 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
Няма актуални цени
От 20 лв. на човек
От 140 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
От 150 лв. за цяла къща
От 258 лв. за цяла къща
От 27 лв. на човек
От 100 лв. за цяла къща
От 45 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 40 лв. за стая
От 180 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 180 лв. за цяла къща
От 280 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 16 лв. на човек
От 200 лв. за цяла къща
От 200 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
От 20 лв. на човек
От 30 лв. на човек
От 350 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
От 50 лв. за стая
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 300 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 30 лв. на човек
Заета за Нова година
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
От 399 лв. за цяла къща
От 150 лв. за цяла къща
От 110 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 330 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 150 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 470 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 300 лв. за цяла къща
От 12 лв. на човек
Заета за Нова година
От 40 лв. за стая
От 350 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 39 лв. на човек
От 170 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 185 лв. за цяла къща
От 185 лв. за цяла къща
От 300 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 40 лв. за стая
От 220 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
Няма актуални цени
От 20 лв. на човек
От 500 лв. за цяла къща
От 99 лв. за стая
От 69 лв. за стая
От 59 лв. за стая
От 25 лв. на човек
От 20 лв. на човек
Няма актуални цени
От 35 лв. на човек
От 420 лв. за цяла къща
От 100 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 40 лв. за стая
От 60 лв. за стая
От 100 лв. за цяла къща
От 35 лв. за стая
От 15 лв. на човек
От 50 лв. за стая
От 65 лв. за стая
Заета за Нова година
От 15 лв. на човек
Заета за Нова година
Няма актуални цени
От 150 лв. за цяла къща
От 120 лв. за цяла къща
От 38 лв. на човек
От 30 лв. за стая
От 20 лв. на човек
От 40 лв. за стая
Няма актуални цени
От 70 лв. за стая
Заета за Нова година
От 25 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 300 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 13 лв. на човек
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
От 40 лв. за стая
От 180 лв. за цяла къща
Няма актуални цени
От 200 лв. за цяла къща
От 25 лв. на човек
От 50 лв. за стая
Няма актуални цени
От 15 лв. на човек
Заета за Нова година
От 16 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 19 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 50 лв. за стая
Заета за Нова година
От 160 лв. за цяла къща
От 50 лв. на човек
От 340 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
Няма актуални цени
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 350 лв. за цяла къща
От 20 лв. на човек
Няма актуални цени
Няма актуални цени
От 56 лв. на човек
От 25 лв. на човек
От 30 лв. за стая
От 60 лв. за стая
От 40 лв. за стая
Заета за Нова година
От 38 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 46 лв. за стая
От 20 лв. на човек
От 45 лв. за стая
От 17 лв. на човек
От 35 лв. за стая
От 18 лв. на човек
Заета за Нова година
От 900 лв. за цяла къща
От 80 лв. за стая
Заета за Нова година
От 50 лв. за стая
От 25 лв. на човек
От 12 лв. на човек
Няма актуални цени
От 180 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 250 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 30 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 120 лв. за цяла къща
От 18 лв. на човек
От 220 лв. за цяла къща
От 18 лв. на човек
От 20 лв. на човек
Заета за Нова година
От 15 лв. на човек
От 120 лв. за цяла къща
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
Няма актуални цени
От 200 лв. за цяла къща
От 25 лв. на човек
Заета за Нова година
От 100 лв. за цяла къща
От 30 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 30 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 15 лв. на човек
Заета за Нова година
От 150 лв. на човек
От 100 лв. за цяла къща
От 38 лв. на човек
От 15 лв. на човек
От 250 лв. за цяла къща
От 18 лв. на човек
От 25 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 25 лв. на човек
От 150 лв. за цяла къща
От 240 лв. за цяла къща
От 15 лв. на човек
Заета за Нова година
От 20 лв. на човек
От 20 лв. на човек
От 25 лв. на човек
От 12 лв. на човек
Популярни Търсенияот наши потребители