Общи условия

Запознайте се с нашите общи условия за работа с Vili.bg


По-долу са описани правилата и общите условия за ползване на сайта! Разгледайте ги и се запознайте с всичко необходимо, за да ползвате услугите на Vili.bg

1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Добре дошли в уеб сайта www.Vili.bg ("Уеб Сайт"). Моля, прочетете нашите Общи условия ("Условия") внимателно преди да продължите с използването на този уеб сайт. Настоящите Общи условия уреждат използването на този уеб сайт и важат за всички посетители на уеб сайта. Чрез достъпа до или използването на този сайт, вие се съгласявате с Условията. Условията са предназначени за защита на всички наши посетители на уеб сайта и използването на този уеб сайт означава вашето съгласие с настоящите Общи условия.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

Vili.bg e интернет сайт (марка на “Пропърти Мениджмънт БГ” ООД),  който цели да предостави на потребителите, търсещи в интернет туристическо настаняване, богат избор от възможности като генерира директна връзка със собствениците на рекламираните на страниците на сайта туристически имоти. Vili.bg, регистрирана в България (“Ние”), си запазва правото, по своя преценка да видоизменя, променя или актуализира настоящите Условия по всяко време. Тези промени влизат в сила веднага след публикуването им. Чрез използването на този уеб сайт, след публикуването на подобни промени, изменения или актуализации, вие се съгласявате с тях.

В съответствие с нашите цели, този уеб сайт ще ви позволи да линквате към други уеб сайтове, които могат или не могат да бъдат свързани с този уеб сайт и могат да имат условия на употреба, които са различни, или съдържат клаузи в допълнение на условията посочени тук. Посещенията на такива уеб сайтове чрез линковете, предоставени в този уеб сайт се определят от условията за ползване и правилата на тези сайтове, а не на този уеб сайт.


1.1. Авторски права и ограничения
Vili.bg се поддържа, контролира и управлява от "Пропърти Мениджмънт БГ" ООД, регистрирана в България. Цялото съдържание на този сайт, включително, но не ограничено до текст, изображения, илюстрации, е защитено с авторски права или други права на интелектуална собственост (които се управляват от български и световни закони за авторското право, личната неприкосновеност и закони за регулиране и статут на комуникацията) и са притежавани и контролирани от "Пропърти Мениджмънт БГ" ООД или от трети доставчици на съдържание като агенти по недвижими имоти, частните собственици на имоти, юридически кантори, туроператори, туристическите агенти, консултанти (наричани "доставчици"), които са разрешили използването на тяхното съдържание и/или продукти. Съдържанието на този уеб сайт или на който и да е уеб сайт, притежаван, управляван или контролиран от Доставчиците е единствено за ваша лична, некомерсиална употреба. Можете да си разпечатате копие на съдържанието и/или информацията, съдържаща се тук за ваша лична, некомерсиална употреба, но нямате право да копирате, възпроизвеждате, публикувате, качвате, изпращате, разпространявате, и/или експлоатирате Съдържанието или информацията, по никакъв начин (включително чрез електронна поща или други електронни средства) с търговска цел без предварително писмено съгласие на „Пропърти Мениджмънт БГ" ООД или на доставчиците. Може да поискате съгласие, свързвайки се с „Пропърти Мениджмънт БГ" ООД по електронна поща като попълните формата за контакт с нас.
Без предварителното писмено съгласие на „Пропърти Мениджмънт БГ "ООД или на доставчиците, промяната на съдържанието, използването на съдържанието в други уеб сайтове или мрежова компютърна среда, или използването на съдържанието за други цели, освен за лична, некомерсиална употреба, нарушава правата на собствениците на уеб сайта www.Vili.bg уеб и/или доставчиците и е забранено. Като условие за използването на този уеб сайт, вие гарантирате на „Пропърти Мениджмънт БГ "ООД, че няма да използвате нашия уеб сайт за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена от тези условия. Ако нарушите някои от тези Условия, разрешението за използване на нашия уеб сайт незабавно се прекратява без да е необходимо предизвестие от наша страна. „Пропърти Мениджмънт БГ” ООД си запазва правото да откаже достъп на всеки, по свое усмотрение, по някаква причина, включително неспазване на настоящите Общи условия. Вие не можете да използвате в свой уеб сайт никоя от търговските марки, марки за услуги или материали с авторски права, включени в този сайт, включително, но не ограничено само до използване на лого или символи, без изричното писмено съгласие на собственика на марката или авторското право. Вие нямате право да включвате в друг уеб сайт съдържанието или други материали на този, публикувани на този уеб сайт без предварително писмено съгласие на „Пропърти Мениджмънт БГ" ООД, но можете да поставите връзки към този сайт на вашия уеб сайт без да е необходимо да се свързвате с нас предварително.

1.2. Линкове
Този уеб сайт може да съдържа линкове към други (външни) уеб сайтове. Външните уеб сайтове се предоставят за ваше удобство и информация само и, като такива, които вие посещавате на ваша отговорност. Съдържанието на каквито и да е външни сайтове може да не бъде под контрола на „Пропърти Мениджмънт БГ” ООД и ние не носим отговорност и не даваме гаранции за такова съдържание, независимо дали Ние сме свързани със собствениците на тези сайтове.

ВАЖНО: Всяко действие, което вие, "Пропърти Мениджмънт БГ" ООД или трета страна предприемете за прилагането на политиката за конфиденциалност, свързана с този уеб сайт, трябва да бъде предявено само в български съд. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е незаконна, невалидна или неприложима по някаква причина, тогава тази разпоредба се счита за отделена от тези условия и не засягаща валидността и приложимостта на останалите условия.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. „Потребител” – всеки посетител на сайта www.Vili.bg, който разглежда една или повече от подстарниците на сайта, с цел запознаване с една или повече от рекламираните вили/къщи за гости, информиране за местоположение, предлагани услуги, цени, снимки и др., включително и реализиране на връзка със собственика на дадена вила/къща за гости, включително и с цел наемането й за краткосрочен или дългосрочен наем. С отварянето, разглеждането и/или използването на този сайт всеки потребител се счита и приема, че е запознат с разпоредбите и описаните Общи условия. За да може потребителят да изпрати запитване към която и да било от рекламираните вили/къщи за гости, както и за да може да поставя оценка на същите, той трябва да има нарпавена регистрация в сайта и да е влязъл в акаунта си.
С разглеждането и/или използването на сайта Vili.bg Потребителят изразява своето съгласие да получава в електронен вид непоискани търговски съобщения, изпратени от Vili.bg или някой друг от сайтовете на „Пропърти Мениджмънт БГ” ООД
2.2. „Собственик” – физически и/или юридически лица, които се явяват собственик и/или упълномощен представител на собственик на вила, къща за гости, семеен хотел или ваканционен комплекс, които използват Vili.bg с цел рекламиране на имота си пред аудиторията потребители на сайта с цел наемането й за краткосрочен или дългосрочен наем. Vili.bg няма ангажимент да проверява достоверността на представителството на лицето, регистрирало туристически обект на сайта. Счита се, че това лице е или собственик, или упълномощен представител на собственика на обекта.
2.3. „Имот” – вила, къща за гости, самостоятелни стаи за нощувка, семеен хотел и друг тип място за настаняване, рекламирано на сайта Vili.bg, предназначено за отдаване на туристи, гости, клиенти за краткосорен или дългосрочен наем.

3. ОБЩА ЧАСТ

3.1.     Vili.bg е интернет сайт (марка на “Пропърти Мениджмънт БГ” ООД),  който цели да предостави на потребителите, търсещи в интернет туристическо настаняване, богат избор от възможности като генерира директна връзка със собствениците на рекламираните на страниците на сайта туристически имоти
3.2.     Vili.bg е рекламна платформа, в която собствениците на туристически имоти тип вила, къща за гости, семеен хотел и др., могат да рекламират обектите си, спазвайки изискванията в настоящите Общи условия,
3.3.     Vili.bg не е страна и не участва по никакъв начин в комуникацията и кореспонденцията между собствениците на рекламираните на сайта туристически обекти и потенциалните им наематели. Двете страни комуникират свободно помежду си, а Vili.bg няма ангажимент във финансовите отношения между наемател и наемодател, които могат да възникнат в процеса на тяхната комуникация и договорки.
3.4.    Vili.bg няма ангажимент да проверява достоверността на представителството на лицето, регистрирало туристически обект на сайта. Счита се, че това лице е или собственик, или упълномощен представител на собственика на обекта.
3.5.    Vili.bg предоставя на собствениците на рекламираните на сайта обекти възможността сами да публикуват информация за имота си, да дават описание на цялия имот или части от него, да описват предлаганите услуги, да качват снимки, както и всякакви други опции и действия, целящи най-правилното презентиране на рекламирания обект. Vili.bg няма ангажимент да проверява достоверността на подадената информация и не носи отговорност за разминавания. Тъй като Vili.bg не е страна и/или посредник в договорките между потребителите и собствениците на имоти, Vili.bg няма ангажимент да изисква категоризация на рекламираните туристически обекти.
3.6.    Vili.bg си запава правото за граматическо и пунктоационно редактиране на предоставените от собственика на рекламиран имот текстове и описания, но не и да видозименя смислово, количествено, качествено и по какъвто и друг начин подадената от собственика информация.
3.7.    Vili.bg не носи отговорност за нарушени авторски права на трети лица относно текст, снимки, мултимедия и други материали, качени в страниците на обектите.
3.8.    Vili.bg предоставя на потребителите на сайта контактите (и-мейл и/или телефон) на собственик на даден рекламиран туристически имот като те комуникират по удобен за двете страни начин. Vili.bg не се намесва и не видоизменя оригиналното съдържание на разменените писмени съобщения.
3.9.     Vili.bg не дава гаранция за доставяне на съобщения и/или за отговор от страна на контактнатия рекламиран туристически обект, както и за качеството и гладкостта на комуникацията между две страни.
3.10.    Vili.bg не носи отговорност за съдържанието на текст - писмо, коментар или друга форма на изразяване на потребители на сайта, който би могъл да засегне правата на трети лица.
3.11.    Vili.bg не изпълнява ролята на арбитър при възникнали спорове между потребители на сайта.
3.12.    Vili.bg не носи отговорност за неизпълнени ангажименти от страна на собственици на обекти към техните наематели. Всички договорки по наемането на имот, рекламиран на сайта, се извършват между собственика на имота и потребителя. При възникнали спорове, те следва да ги разрешат помежду си, без съдействието на Vili.bg4.    РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВ ИМОТ НА САЙТА, НАМИРАЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯ БЪЛГАРИЯ:


4.1.     За да използва услугите, предоставяни чрез сайта Vili.bg, собственикът е длъжен да си направи регистрация, включваща предоставяне на потребителско име, имейл и парола, с което получава достъп до личен администраторски панел за управление, където предоставя цялата нужна информация за реклама на имота си. Vili.bg си запазва правото да изисква и данни, които не са посочени администраторския панел. С попълването и заверяването на информацията, собственикът автоматично декларира съгласието си с настоящите Общи условия, като в момента на публикуване на имота на собствнеика на сайта Vili.bg договорът за услуга се счита за сключен.
4.2.     Собственикът се съгласява, че посоченият от него телефон за връзка може да бъде предоставян свободно на потребителите, които желаят да направят запитване за неговата къща
4.3.    Настоящите Общи условия представляват безсрочен договор за услуга, който се счита за сключен в момента на публикуване на обявата на имота на собственика на сайта ни. Договорът може да бъде прекратен по всяко едно време, с писмено известие, изпратено по и-мейл.
4.4.    Договорът за услуга има предмет регистрация и безплатно участие на имота на собственика, както и правото на достъп до свободно представените ресурси на сайта. Възможностите и опциите за платена реклама са предмет на допълнителна договорка между собственика на рекламирания имот и екипът на Vili.bg. За всяка заплатена рекламна площ, периодичен абонамент или друга форма на реклама „Пропърти Мениджмънт БГ” ООД (собственик на Vili.bg) е длъжен да издаде фактура за полученото плащане. 

5.    РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВ ИМОТ НА САЙТА, НАМИРАЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯ ГЪРЦИЯ:

5.1.     За да използва услугите, предоставяни чрез сайта Vili.bg, собственикът е длъжен да си направи регистрация, включваща предоставяне на потребителско име, имейл и парола, с което получава достъп до личен администраторски панел за управление, където предоставя цялата нужна информация за реклама на имота си. В секция "Местоположение", собственикът отбелязва само GPS координатите на обекта, а Vili.bg се ангажира да обособи, че той се намира в Гърция. Vili.bg си запазва правото да изисква и данни, които не са посочени в администраторския панел. 

5.2.     Собственикът се съгласява, че посоченият от него телефон за връзка може да бъде предоставян свободно на потребителите, които желаят да направят запитване за неговата къща

5.3. С попълването и заверяването на информацията, собственикът автоматично декларира съгласието си с настоящите Общи условия.

5.4. Публикуването на обекта или неговата т.нар. визуализация в платформата се осъществява само и единствено от Vili.bg след сключен договор за предоставяне на услуга. Настоящите Общи условия представляват безсрочен договор за услуга,който се счита за сключен в момента на публикуване на обявата на имота на собственика на сайта ни. Договорът може да бъде прекратен по всяко едно време, с писмено известие, изпратено по и-мейл.

5.5.    Договорът за услуга има предмет регистрация и безплатно участие на имота на собственика, както и правото на достъп до свободно представените ресурси на сайта. Възможностите и опциите за допълнителна платена реклама са предмет на допълнителна договорка между собственика на рекламирания имот и екипът на Vili.bg. За всяка заплатена рекламна площ, периодичен абонамент или друга форма на реклама „Пропърти Мениджмънт БГ” ООД (собственик на Vili.bg) е длъжен да издаде фактура за полученото плащане. 


6.    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА VILI.bg ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

6.1.     Vili.bg има право да редактира граматически и пунктоационно предоставените от собственика на рекламиран имот текстове и описания, но не и да видозименя смислово, количествено, качествено и по какъвто и друг начин подадената от собственика информация. Vili.bg няма задължение да уведомява собственика на рекламирания имот за подобни направени промени.
6.2.     Vili.bg има право да премахва всякакви линкове, водещи към външни сайтове, както и имейли и телефони за контакт, поместени в текста на обявата на даден имот.  Vili.bg няма задължение да уведомява собственика на рекламирания имот за подобни направени промени.
6.3.     Vili.bg има право да редактира или изтрива всеки качен текст или снимка, ако то не отговаря на предназначението си
6.4.     Vili.bg има право да променя реда на качените снимки в страниците на туристическите обекти, както и да оразмерява по подходящ начин всяка снимка
6.5.     Vili.bg има право да откаже достъп до платформата си на дадени собственици на имоти без аргументация на отказа си
6.6.     Vili.bg има право да заличи туристически обекти от страниците на дадени собственици на имоти, при установено дублиране с други обекти, без аргументация на решението си като не е длъжен да уведомява собствениците на дублираните обекти.
6.7.     Vili.bg има право да заличи туристически обекти от страниците без аргументация на решението си като уведомява собственика на заличения имот писмено по и-мейл
6.8.     Vili.bg се задължава да заличи информация за вече регистриран на сайта туристически обект, когато собственикът на дадения имот е изразил писмено желание за това, изпратено по и-мейл до мейл адреса на найта, предназначен за кореспонденция със собственици на имоти
6.9.     Vili.bg има право да спира функционирането на платформата си за техническа профилактика или други основателни причини, без да предупреждава собствениците на рекламираните на сайта имоти
6.10.     За всички неуредени от настоящите условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.