Капацитет: 12 + 0
Насладете се на момента. Консумирайте с пълни шепи спокойствие и идилия. Отпуснете се и забравете за малко всички житейски проблеми.

Забележки към цените:


                                              Моля, внимателно прочетете тези условия и правила за ползване на къща за гости „Залеза и Зората“ – с. Войнежа, преди да направите резервация. Спазването на правилата ще подсигури вашата приятна и безпроблемна почивка при нас.
 
Настаняване

Настаняването и освобождаването на къща за гости „Залеза и Зората “ се извършва в следните часове:
Настаняване след 13 часа
Освобождаване до 11 часа

Вътрешен ред

1. На територията на къща за гости „Залеза и Зората “ – с. Войнежа не се допускат домашни любимци.
2. Пушенето на цигари в къща за гости „Залеза и Зората “ – с. Войнежа е абсолютно забранено в спалните и другите закрити общи части. Допустимо е единствено в двора на туристическия обект.

3. При напускане на туристическия обект гостите са длъжни да го оставят в състоянието, в което са го заварили при настаняването
4. Клиентите се задължават да се държат по начин, по който да не пречат на други клиенти или да уронват престижа и доброто име на обекта.
5. Незаконни или неморални дейности – хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!
6. При нарушаване на обществения ред (силен шум след 23 часа) и подаден сигнал към органите на реда, гостите на къща за гости „Залеза и Зората “ – с. Войнежа поемат цялата отговорност по разрешаване на казуса. Ако органите на реда наложат санкции, глоби, актове и др. наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените нарушения.
 
 
Гости

Броят на гостите (възрастни и деца) по време на престоя в къща за гости „Залеза и Зората “ не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението на резервацията. Общият капацитет на къща за гости „Залеза и Зората “ е 12 човека!
Влизане или достъп до имота може да бъде отказано, ако броят на посетителите надхвърля посочените изисквания и/или заявения брой в резервацията.
Собственикът на къща за гости „Залеза и Зората “ – с. Войнежа не носи отговорност за произшествия с децата на гостите, настъпили в рамките на туристическия обект и извън него. Доброто здраве и състояние на децата са отговорност на техните родители!
Собственикът си запазва правото да има и други гости и/или клиенти, пребиваващи в къща за гости „Залеза и Зората “, освен ако целият туристически обект не е резервиван от една компания.
 
 
 
 
 
Плащане

Сумата за престоя и нощувките в къща за гости „Залеза и Зората “, съгласно направената резервация, се заплаща предварително до 72 часа (3 дни) след направената резервация.
При липса на плащане резервацията се анулира!
Сумата за настаняване очакваме по следната банкова сметка:
Централна Кооперативна Банка
BG 19 CECB 9790 1043 3784 01
Получател: Даниела Лукова
Допълнителни разходи

Разходите за комунални услуги (ток, вода), почистване и консумативи са включени в наемните цени. Допълнителни такси няма.
При желание на гостите да им бъдат приготвени специфични закуска, обяд и/или вечеря, цената за това ще бъде договорена допълнително.
 
Щети или загуби

Изискваме от нашите гости да се отнасят към имуществото на къща за гости „Залеза и Зората “ с грижата на добър стопанин.
Всички щети или загуби, причинени по време на наемния период, са отговорност на гостите. В случай на прекалено големи загуби или повреди по време на наемния период, собственикът на къща за гости „Залеза и Зората “ може да изиска гостите да освободят туристическия обект без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.
Разходите за подмяна или ремонт на загуба или повреда на собствеността на къща за гости „Залеза и Зората “ – с. Войнежа, в това число нейното обзавеждане и дворното пространство, причинени по време на наемния период и престоя на клиентите, са за тяхна сметка. Стойността на обезпечението зависи от размера на нанесената вреда и се заплаща в брой на момента на собственика или на негов представител.
 
Достъп

Къща за гости „Залеза и Зората “ и цялата нейна собственост са на разположение за пълноценно ползване на гостите по време на наемния период.
Собственикът, представител на собственика, други служители и/или изпълнители в туристическия обект имат право на безпрепятствен достъп до собствеността и нейните съоръжения – за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги и други допълнителни услуги, поискани от гостите.
 
Ценности и сигурност

Всички ценности и лични вещи на гостите, внесени на територията на къща за гости „Залеза и Зората “, са отговорност на клиента/тите. Собствениците и представители на собствениците на туристическия обект не носят никаква отговорност при загуба или повреда на имущество, притежавано от гостите.
При отворени/отключени прозорци и врати по време на немния период, независимо дали гостите са на територията на къща за гости „Залеза и Зората “ или извън нея (на разходка, пикник и др.), отговорността за имота е на на гостите. Всяко действие или бездействие на гостите, което може да отхвърли или наруши застраховката на имота и/или води до загуба или повреда, е отговорност на клиентите.
 
 
 
 
Прекратяване на резервация

За прекратяване на потвърдена резервация, е необходимо гостите да изпратят писмено уведомление за отказ на електронната поща на къща за гости „Залеза и Зората “
 
Жалби

Предприемаме всички възможни мерки, за да осигурим на нашите гости приятен и безпроблемен престой.
За всякакви проблеми по време на наемния период е необходимо гостите да уведомят собственика или представител на собственика, които веднага ще се постараят да отстранят проблема.
Условие за удовлетворяване жалбата на гостите е за нея да бъде съобщено своевременно и докато гостите са на място. В случай, че няма постъпили оплаквания по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради това не са подали оплаквания и жалби към собственика на обекта.
 
Приемане на общите условия

С потвърждаването на резервацията клиентите заявяват, че са прочели и разбрали тези Условия и правила за ползване на къща за гости „Залеза и Зората “ – с. Войнежа и са съгласни с тях!

Предлагани помещения:

Цени и нощувки:
Къща 1 побира 12 души-цена за цяла къща 250 лв. на нощувка

Моля, внимателно прочетете тези условия и правила за ползване на къща за гости „Залеза и Зората“ – с. Войнежа, преди да направите резервация. Спазването на правилата ще подсигури вашата приятна и безпроблемна почивка при нас.

 
Настаняване
Настаняването и освобождаването на къща за гости „Залеза и Зората “ се извършва в следните часове:
Настаняване след 13 часа
Освобождаване до 11 часа

Вътрешен ред
1. На територията на къща за гости „Залеза и Зората “ – с. Войнежа не се допускат домашни любимци.
2. Пушенето на цигари в къща за гости „Залеза и Зората “ – с. Войнежа е абсолютно забранено в спалните и другите закрити общи части. Допустимо е единствено в двора на туристическия обект.
3. При напускане на туристическия обект гостите са длъжни да го оставят в състоянието, в което са го заварили при настаняването
4. Клиентите се задължават да се държат по начин, по който да не пречат на други клиенти или да уронват престижа и доброто име на обекта.
5. Незаконни или неморални дейности – хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!
6. При нарушаване на обществения ред (силен шум след 23 часа) и подаден сигнал към органите на реда, гостите на къща за гости „Залеза и Зората “ – с. Войнежа поемат цялата отговорност по разрешаване на казуса. Ако органите на реда наложат санкции, глоби, актове и др. наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените нарушения.
 
 
Гости
Броят на гостите (възрастни и деца) по време на престоя в къща за гости „Залеза и Зората “ не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението на резервацията. Общият капацитет на къща за гости „Залеза и Зората “ е 12 човека!
Влизане или достъп до имота може да бъде отказано, ако броят на посетителите надхвърля посочените изисквания и/или заявения брой в резервацията.
Собственикът на къща за гости „Залеза и Зората “ – с. Войнежа не носи отговорност за произшествия с децата на гостите, настъпили в рамките на туристическия обект и извън него. Доброто здраве и състояние на децата са отговорност на техните родители!
Собственикът си запазва правото да има и други гости и/или клиенти, пребиваващи в къща за гости „Залеза и Зората “, освен ако целият туристически обект не е резервиван от една компания.
 
Плащане
Сумата за престоя и нощувките в къща за гости „Залеза и Зората “, съгласно направената резервация, се заплаща предварително до 72 часа (3 дни) след направената резервация.
При липса на плащане резервацията се анулира!

Допълнителни разходи
Разходите за комунални услуги (ток, вода), почистване и консумативи са включени в наемните цени. Допълнителни такси няма.
 
Щети или загуби
Изискваме от нашите гости да се отнасят към имуществото на къща за гости „Залеза и Зората “ с грижата на добър стопанин.
Всички щети или загуби, причинени по време на наемния период, са отговорност на гостите. В случай на прекалено големи загуби или повреди по време на наемния период, собственикът на къща за гости „Залеза и Зората “ може да изиска гостите да освободят туристическия обект без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.
Разходите за подмяна или ремонт на загуба или повреда на собствеността на къща за гости „Залеза и Зората “ – с. Войнежа, в това число нейното обзавеждане и дворното пространство, причинени по време на наемния период и престоя на клиентите, са за тяхна сметка. Стойността на обезпечението зависи от размера на нанесената вреда и се заплаща в брой на момента на собственика или на негов представител.
 
Достъп

Къща за гости „Залеза и Зората “ и цялата нейна собственост са на разположение за пълноценно ползване на гостите по време на наемния период.
Собственикът, представител на собственика, други служители и/или изпълнители в туристическия обект имат право на безпрепятствен достъп до собствеността и нейните съоръжения – за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги и други допълнителни услуги, поискани от гостите.
 
Ценности и сигурност
Всички ценности и лични вещи на гостите, внесени на територията на къща за гости „Залеза и Зората “, са отговорност на клиента/тите. Собствениците и представители на собствениците на туристическия обект не носят никаква отговорност при загуба или повреда на имущество, притежавано от гостите.
При отворени/отключени прозорци и врати по време на немния период, независимо дали гостите са на територията на къща за гости „Залеза и Зората “ или извън нея (на разходка, пикник и др.), отговорността за имота е на на гостите. Всяко действие или бездействие на гостите, което може да отхвърли или наруши застраховката на имота и/или води до загуба или повреда, е отговорност на клиентите.
 
Прекратяване на резервация
За прекратяване на потвърдена резервация, е необходимо гостите да изпратят писмено уведомление за отказ на електронната поща на къща за гости „Залеза и Зората “.
 
Жалби
Предприемаме всички възможни мерки, за да осигурим на нашите гости приятен и безпроблемен престой.
За всякакви проблеми по време на наемния период е необходимо гостите да уведомят собственика или представител на собственика, които веднага ще се постараят да отстранят проблема.
Условие за удовлетворяване жалбата на гостите е за нея да бъде съобщено своевременно и докато гостите са на място. В случай, че няма постъпили оплаквания по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради това не са подали оплаквания и жалби към собственика на обекта.
 
Приемане на общите условия
С потвърждаването на резервацията клиентите заявяват, че са прочели и разбрали тези Условия и правила за ползване на къща за гости „Залеза и Зората “ – с. Войнежа и са съгласни с тях!

Покажи целия текст

Връзка и запитване

Цени и оферти


Няма актуални цени за Къща за гости Залеза и Зората 1

Удобства и услуги:

Удобства - вътрешни
Готварска печка Камина Кафе машина Кухн. бокс Къща без хазяи Лятна кухня Микровълнова фурна Посуда ТВ / Кабелна ТВ/ Цифрова ТВ Фризер Фурна Хладилник
Удобства - външни Услуги Развлечения Методи за плащане

Снимки от Къща за гости Залеза и Зората 1

Научете повече за България и намерете дестинация за следващо пътуване:

Красива България
Красива България
Красива България
Красива България
Красива България