Информация, забележителности и празници в град Монтана

Област Монтана обхваща централната част на Северозападна България. Съседни области са Видин (северозапад), Враца (изток) и София (югозапад). На север граничи с р. Дунав и Румъния а на югозапад с република Сърбия.

Територията на общината обхваща части от Дунавската хълмиста равнина и Предбалкана. Релефът е предимно хълмист, в северните части равнине, а в южните са по-високите хребети на Чипровско-Берковската планина и Кознитца.
Значим фактор за развитието на региона е водният транспорт. Пристанище Лом е второто по големина речно пристанище в България след Русе. Река Дунав е свързана чрез т. нар. "Европейски канал" с реките Майн и Рейн и свързва Северно море с Черно море. Някои от по-големите реки преминаващи през района са Огоста, на Лом и Цибрица.
Има минерални извори в близост до Вършец и селата Замфирово, Спанчевци и Бързия.
В равнинната част на региона е добре развито растениевъдството и има благоприятни условия за автоматизирано обработване на земята и изкуствено напояване. Един от най-големите язовири в България - Огоста - се намира близо до Монтана. Добре развит е и рудодобива. Килимарството в региона се развива като занаят от 17-ти век, като много прочути с тяхната уникална смесица от цветове и дизайн са Чипровските килими. Характерно за тях са флоралните орнаменти, като основните цветове са с цвят на винено червено, червено и тъмно синьо.
Областапредлага благоприятни условия за развитие на културен, балнеоложки иекотуризъм и водни спортове. В региона са открити следи от праисторически селища, средновековни крепости и църкви.

Източник: Guide-Bulgaria

Вили и къщи за гости в град Монтана

От 50 лв. на човек
От 50 лв. за стая

Научете повече за България и намерете дестинация за следващо пътуване:

Красива България
Красива България
Красива България
Красива България
Красива България